Szkoła Podstawowa w Nowej Białej » nowabiala24.pl

Szkoła Podstawowa w Nowej Białej

Szkoła w Nowej Białej wspomnienia się w 1731 roku w okresie rekolekcyjnym wsi, kiedy nauczycielem był Franciszek Szeligowicz.

W okresie międzywojennym (1931) trzyklasowa szkoła powszechna liczyła 107 uczniów i dwóch nauczycieli. Szkoła kierował Władysław Łabuda.

Od roku 1947 w Nowej Białej istocie dwóch szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 dla dzieci narodowości polskiej i Szkoły Podstawowej Nr 2 dla dzieci narodowości słowackiej. Do szkoły podstawowej Nr 2 do podpisania umowy o Współpracy i Pomocy w ramach rządów Polski i Czechosłowacji w marcu 1947 r. (Trzeba tu wyjaśnić, że w okresie międzywojennym Słowacji w Polsce nie było szkolnictwa mniejszościowego.) Nauka w tym czasie odbywa się w dwu oddzielnych budynkach.

W roku 1965 otwarto budowy nowej szkoły tzw. tysiąclatkę, zrób co przeniesiono obydwie szkoły z oddzielnymi dyrekcjami. Kierowniczką szkoły Nr 1 była Zofia Łabuda, natomiast szkołą Nr 2 kierował Władysław Papież. Na początku jednakowa współpraca między dwoma urządzeniami nie działa poprawnie, a także jest dostępna dla nauczycieli. Podobna wrogość zawsze była podzielona na uczniów.

Wygląda następująco: szkoła nr 1 – 11 uczniów, szkoła nr 2 – 150 uczniów

W roku 1968 doszło do połączenia obydwu szkół i powstał do jednej szkoły pod wspólnym jeszcze wtedy kierownictwem Władysława Papieża. W klasach młodszych nauka odbywa się w równoległych oddziałach, w oddziałach A uczy się dzieci narodowości polskiej aw B – dzieci narodowości słowackiej. Nauka w klasach B wyglądała następująco: wszystkie przedmioty w klasach I-III nauczano w języku słowackim. W klasie II i III wprowadzono po 6 lekcji języka polskiego. W klasach starszych oddziałów A i B łączy się z innymi klasami w języku polskim. Uczniowie narodowości słowackiej w języku słowackim muzyki i oczywiście języka słowackiego. W roku 1973 z Nową Białą pożegnał się dyrektor Władysław Papież. Pełni funkcję dyrektora szkoły w Nowej Białej chwili powierzona Aniela Mogilska,

Wiosną 1974 roku na wniosek szkoły ze szkoły nr 2 na temat nauki języka na innych przedmiotach i projektu rozdziału klas senior. W języku polskim uczniowie w szkole nr 2 uczą się tylko języka polskiego i historii.

W roku szkolnym 1982-83 dokonano ponownego połączenia z równoległymi oddziałami.

W roku 1984 dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Hoły, nauczyciel nauczania początkowego. W roku 1992 na wniosek rodziców narodowości polskiej do szkoły rozdziału na równoległe oddziały A i B. Argumenty na temat języków obcych były podobne do języków nauczania języka angielskiego z klasami młodszych narodów, z powodu mniejszej ilości języka polskiego w klasach młodszych. Również w roku 1992 po wygranym konkursie dyrektorem szkoły został mgr Jan Szenderewicz, nauczyciel historii.

Oddziały B stały w zasadzie dwujęzyczne. W klasach I-III nauka wszystkich przedmiotów jest w języku słowackim od klasy IV w słowackim nauczaniu jest tylko pięć rodzajów: język słowacki, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Pozostałe przedmioty nauczane są w języku polskim. Czy w klasach I-III można zainstalować ramowy plan nauczania z językiem nauczania w klasach IV-VI ramowy plan nauczania w szkole dwujęzycznej.

Ponadto uczniowie w trakcie nauczania dla dzieci słowackich otrzymywali do 2005 r. świadectwa dwujęzyczne. Podstawowa oferta dla dzieci w trakcie nauczania dla dzieci słowackich jest pisemna.

W szkole został wybrany wicedyrektor d / s dzieci słowackich. Funkcję tę od 1992 r. pełni mgr Dominik Surma, nauczyciel języka słowackiego i wychowania fizycznego.

W roku 1999 została przeprowadzona reforma szkolnictwa, powstały gimnazja. Szkoła w Nowej Białej została sześcioklasową szkołą podstawową. Dyrektorem szkoły po wygraniu konkursu był mgr Lucyna Klukoszowska, nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego.

Obecnie w roku szkolnym 2006/2007 w sześcioklasowej Szkole Podstawowej w Nowej Białej Szkole 132 uczniów, z tego w oddziałach A 103 w oddziałach B 29 uczniów.

Naczelnym hasłem w naszej szkole jest nauka tolerancji, nauka współzawodnictwa i przygotowania do życia obok.

Uczeń wychowywany jest w szkole w duchu pokoju, godności i tolerancji religijnej i narodowej, przygotowywany do rozpoznawania wartości moralnych.

W wychowywaniu wdrażamy uczniów do samodzielności, samorządności i samoistnie wykonywanych prac.

Prowadzimy wielopłaszczyznową edukację ze względów zdrowotnych, ekologiczną, kulturalną, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecznej drogi do szkoły, wychowania obronnego i edukacji proeuropejskiej. Tradycje i rocznice narodowe obchodzimy się na szkolnych apelach, akademiach, gdzie uczymy się zwyczajów narodowych i pieśni narodowych. Bierzemy czynny udział w kulturze i tradycjach naszego regionu, wsi, prezentujemy nasze osiągnięcia w konkursach i imprezach regionalnych, spotkaniach. Praca w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym i estetycznym.

2 komentarze

  1. Panie Stanisławie, mój Boże a w jakim języku ten tekst jest napisany. Szkoła piękna, historia też, wspominam ją z sentymentem, gdyż uczyłem się w klasie p. Grzebak w latach 1974 – 1976 a także (mizernie, ale zawsze) grałem w zespole muzycznym u p. Nowobilskiego. no ale styl tego tekstu. Pozdrawiam i proszę, przeredagujcie go Państwo

    • Stanisław Krzysztofek dnia

      Panie Jacku, już wyjaśniam. Tekst ten jest kopią tekstu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły podstawowej. Przy najbliższej okazji zostanie dokonany przegląd tekstu oraz zostanie przeredagowany. Przy okazji dziękuję za sygnał o problemach.
      Pozdrawiam, Staszek Krzysztofek