fbpx

Szkoła Podstawowa w Nowej Białej

Szkoła w Nowej Białej wspomnienia się w 1731 roku w okresie rekolekcyjnym wsi, kiedy nauczycielem był Franciszek Szeligowicz.

W okresie międzywojennym (1931) trzyklasowa szkoła powszechna liczyła 107 uczniów i dwóch nauczycieli. Szkoła kierował Władysław Łabuda.

Od roku 1947 w Nowej Białej istocie dwóch szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 dla dzieci narodowości polskiej i Szkoły Podstawowej Nr 2 dla dzieci narodowości słowackiej. Do szkoły podstawowej Nr 2 do podpisania umowy o Współpracy i Pomocy w ramach rządów Polski i Czechosłowacji w marcu 1947 r. (Trzeba tu wyjaśnić, że w okresie międzywojennym Słowacji w Polsce nie było szkolnictwa mniejszościowego.) Nauka w tym czasie odbywa się w dwu oddzielnych budynkach.

W roku 1965 otwarto budowy nowej szkoły tzw. tysiąclatkę, zrób co przeniesiono obydwie szkoły z oddzielnymi dyrekcjami. Kierowniczką szkoły Nr 1 była Zofia Łabuda, natomiast szkołą Nr 2 kierował Władysław Papież. Na początku jednakowa współpraca między dwoma urządzeniami nie działa poprawnie, a także jest dostępna dla nauczycieli. Podobna wrogość zawsze była podzielona na uczniów.

Wygląda następująco: szkoła nr 1 – 11 uczniów, szkoła nr 2 – 150 uczniów

W roku 1968 doszło do połączenia obydwu szkół i powstał do jednej szkoły pod wspólnym jeszcze wtedy kierownictwem Władysława Papieża. W klasach młodszych nauka odbywa się w równoległych oddziałach, w oddziałach A uczy się dzieci narodowości polskiej aw B – dzieci narodowości słowackiej. Nauka w klasach B wyglądała następująco: wszystkie przedmioty w klasach I-III nauczano w języku słowackim. W klasie II i III wprowadzono po 6 lekcji języka polskiego. W klasach starszych oddziałów A i B łączy się z innymi klasami w języku polskim. Uczniowie narodowości słowackiej w języku słowackim muzyki i oczywiście języka słowackiego. W roku 1973 z Nową Białą pożegnał się dyrektor Władysław Papież. Pełni funkcję dyrektora szkoły w Nowej Białej chwili powierzona Aniela Mogilska,

Wiosną 1974 roku na wniosek szkoły ze szkoły nr 2 na temat nauki języka na innych przedmiotach i projektu rozdziału klas senior. W języku polskim uczniowie w szkole nr 2 uczą się tylko języka polskiego i historii.

W roku szkolnym 1982-83 dokonano ponownego połączenia z równoległymi oddziałami.

W roku 1984 dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Hoły, nauczyciel nauczania początkowego. W roku 1992 na wniosek rodziców narodowości polskiej do szkoły rozdziału na równoległe oddziały A i B. Argumenty na temat języków obcych były podobne do języków nauczania języka angielskiego z klasami młodszych narodów, z powodu mniejszej ilości języka polskiego w klasach młodszych. Również w roku 1992 po wygranym konkursie dyrektorem szkoły został mgr Jan Szenderewicz, nauczyciel historii.

Oddziały B stały w zasadzie dwujęzyczne. W klasach I-III nauka wszystkich przedmiotów jest w języku słowackim od klasy IV w słowackim nauczaniu jest tylko pięć rodzajów: język słowacki, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Pozostałe przedmioty nauczane są w języku polskim. Czy w klasach I-III można zainstalować ramowy plan nauczania z językiem nauczania w klasach IV-VI ramowy plan nauczania w szkole dwujęzycznej.

Ponadto uczniowie w trakcie nauczania dla dzieci słowackich otrzymywali do 2005 r. świadectwa dwujęzyczne. Podstawowa oferta dla dzieci w trakcie nauczania dla dzieci słowackich jest pisemna.

W szkole został wybrany wicedyrektor d / s dzieci słowackich. Funkcję tę od 1992 r. pełni mgr Dominik Surma, nauczyciel języka słowackiego i wychowania fizycznego.

W roku 1999 została przeprowadzona reforma szkolnictwa, powstały gimnazja. Szkoła w Nowej Białej została sześcioklasową szkołą podstawową. Dyrektorem szkoły po wygraniu konkursu był mgr Lucyna Klukoszowska, nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego.

Obecnie w roku szkolnym 2006/2007 w sześcioklasowej Szkole Podstawowej w Nowej Białej Szkole 132 uczniów, z tego w oddziałach A 103 w oddziałach B 29 uczniów.

Naczelnym hasłem w naszej szkole jest nauka tolerancji, nauka współzawodnictwa i przygotowania do życia obok.

Uczeń wychowywany jest w szkole w duchu pokoju, godności i tolerancji religijnej i narodowej, przygotowywany do rozpoznawania wartości moralnych.

W wychowywaniu wdrażamy uczniów do samodzielności, samorządności i samoistnie wykonywanych prac.

Prowadzimy wielopłaszczyznową edukację ze względów zdrowotnych, ekologiczną, kulturalną, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecznej drogi do szkoły, wychowania obronnego i edukacji proeuropejskiej. Tradycje i rocznice narodowe obchodzimy się na szkolnych apelach, akademiach, gdzie uczymy się zwyczajów narodowych i pieśni narodowych. Bierzemy czynny udział w kulturze i tradycjach naszego regionu, wsi, prezentujemy nasze osiągnięcia w konkursach i imprezach regionalnych, spotkaniach. Praca w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym i estetycznym.

Skomentuj teraz!