Wypełnij ankietę na temat rzeki Białki » nowabiala24.pl

Wypełnij ankietę na temat rzeki Białki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zachęca mieszkańców i przedsiębiorców z naszego regionu do wypełnienia ankiety na temat rzeki Białka. Ankieta jest częścią badań, których celem jest znalezienie kompromisu między potrzebami ludzi i przyrody.

LINK DO ANKIETY ZNAJDZIESZ TUTAJ
Odpowiedzi można nadsyłać do 16 lipca 2021 roku. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmuje maksymalnie 10-20 minut.

„Kierujemy do Państwa ankietę dotyczącą gospodarowania wodami w zlewni rzeki Białki (mamy tu na myśli Białkę i jej dopływy) – rzeki cennej i Państwu bliskiej z uwagi na miejsce Waszego zamieszkania, a w wielu przypadkach również Waszej pracy. Poniższa ankieta, jest częścią prac badawczych prowadzonych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym, przez niżej podpisanych autorów ankiety. Jej celem jest zbadanie możliwości doskonalenia gospodarowania wodami we współpracy z mieszkańcami i użytkownikami wód zlewni Białki” – czytamy w zaproszeniu.

Rzeka Białka jako niezwykle cenny ekosystem rzeczny, powinna być przedmiotem wspólnej troski społeczeństwa o zachowanie jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem potrzeb ludzi. Ochrona ta nie powinna opierać się tylko o odgórne działania administracji państwowej, ale także o współpracę różnych grup społecznych funkcjonujących na terenie zlewni  – począwszy od jej mieszkańców, a skończywszy na instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Jest to niezbędny element gospodarowania wodami, który pozwala osiągnąć równowagę między potrzebami środowiska, oraz ludzi, którzy funkcjonują w obszarze zlewni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania mające na celu rozpoznanie barier i możliwości w osiągnięciu kompleksowej współpracy wszystkich grup społecznych dla których odpowiednie gospodarowanie wodami jest niezbędne. 

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki gospodarowania wodami w zlewni rzeki Białki. Jest ona skierowana do wszystkich jej mieszkańców, przedsiębiorców, osób pracujących w administracji publicznej, działających w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach oraz wszystkich pozostałych osób, które w jakikolwiek sposób są związane obszarem obejmującym zlewnię rzeki Białki.

Ankieta ma charakter uniwersalny i nie jest kierowana do konkretnych osób – zależy nam, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, więc jeżeli dostrzegają Państwo inne osoby, które mogłyby ją wypełnić, bylibyśmy bardzo wdzięczni za przekazanie ankiety dalej.

Autorzy ankiety: dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB, mgr Monika Bryła, mgr inż. Magdalena Skonieczna, mgr inż. Mateusz Żelazny

SK/ podhale24.pl oraz lapszenizne.pl

Komentowanie jest wyłączone.