Jakość powietrza w Nowej Białej » nowabiala24.pl

Jakość powietrza

Sprawdź aktualną jakość powietrza w Nowej Białej na Spiszu. Aktualne dane gromadzone są przez urządzenie monitorujące zlokalizowane przez budynkiem Szkoły Podstawowej w Nowej Białej.

Urządzanie mierzy następujące zanieczyszczenia: PM1.0, PM2.5, PM10 oraz HCHO. Ponadto wskazuje temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza.

Badanie jakości powietrza przeprowadza EKOsłupek.

Kolory lampki ledowej na EKOsłupku, a także kolorystyka użyta w zaprezentowanych wynikach powyżej, związana jest z poziomem zanieczyszczeń powietrza. Poniżej znajduje się grafika ilustrująca ten podział.

Dla każdego ze stanu zanieczyszczenia powietrza przygotowano zalecenia, w których informuje się o wpływie na zdrowie danego poziomu zanieczyszczenia oraz o uwarunkowaniach do uprawiania sportu i aktywności.