fbpx

Zebranie OSP Nowa Biała

W sobotę 20 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej. W spotkaniu uczestniczył zarząd jednostki, członkowie druhowie i druhny, Józef  Tazik – komendant straży gminnej, sympatycy i nielicznie mieszkańcy Nowej Białej.

Nasi druhowie, w minionym roku uczestniczyli w dziesięciu wyjazdach do pożarów, miejscowych zagrożeń oraz wyjazdach będącymi fałszywymi alarmami:

data – opis – pojazdy

 1. 23.01 – pożar sadzy w kominie – GCBA,
 2. 2. 12.02 – pożar sadzy w kominie – GCBA,
 3. 31.03 – pożar trawy – GCBA,
 4. 26.04 – pożar domu Łopuszna – GCBA,
 5. 03.06 – pożar opon – GCBA,
 6. 05.06 – pożar opon – GCBA,
 7. 13.08 – pożar gałęzi i śmieci przy tartaku – GCBA,
 8. 25.08 – osoba uwięziona w maszynie rolniczej – miejscowe zagrożenie – GCBA,
 9. 25.08 – poszukiwania kajakarza – miejscowe zagrożenie – GCBA, GLM,
 10. 25.11 – pożar w Waksmundzie – GCBA

GCBA – G – samochód ratowniczo-gaśniczy, C – ciężki, B – ze zbiornikiem wodnym, A- z autopompą

W zeszłym roku OSP Nowa Biała uczestniczyła w następujących wyjazdach niebędącymi akcjami gaśniczymi i lokalnymi zagrożeniami:

 1. 26.03.2017 – badania okresowe strażaków,
 2. 07.05 – poświęcenie samochodu,
 3. 11.06 – poświęcenie sztandaru,
 4. 02.07  – zawody OSP,
 5. 23.07 – zjazd samochodów pożarniczych,
 6. 30.07 – festyn strażacki,
 7. 15.08 – zabezpieczenie odpusty w Ludźmierzu,
 8. 18.08 – ćwiczenia do zawodów,
 9. 10.09 – powiatowe zawody sportowo-pożarnicze,
 10. 07.10 – gminne manewry OSP,
 11. 19.11 – kurs OPS

a ponadto jednostka OSP z Nowej Białej brała udział w:

1. zabezpieczeniu wyścigów kolarskich,
2. pompowaniu wody z wysypiska.
3. porządkowanie centrum wsi,
4. przeglądu sprzętu zakończony pozytywnym wynikiem,
5. sprawdzaniu hydrantów (wykazano problem działania sieci).

Dzięki zaangażowaniu i chęci, jednostka OSP w Nowej Białej, w minionym roku zdobyła nagrody w następujących zawodach:

– mistrzostwo Powiatu KDP (Kobiecych Drużyn Pożarniczych,
– mistrzostwo Powiatu MDP (Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych) chłopcy,
– v-ce mistrzostwo Powiatu MDP dziewczyny,
– mistrzostwo gminy MDP chłopcy,
– mistrzostwo gminy MDP dziewczyny
– v-ce mistrzostwo gminy KDP,
– v-ce mistrzostwo gminy OSP.

Nasza miejscowa jednostka OSP w ubiegłym roku zakupiła: defibrylator AED, ubrania koszarowe, ubrania MDP (10 sztuk), agregat pompowy (z Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego) oraz umundurowanie wyjściowe.

Sprawozdanie finansowe za miniony rok przedstawił Paweł Majerczak, zastępca naczelnika OSP w Nowej Białej. Dochody z zeszłym roku wyniosły 33 379,88 zł, natomiast rozchody: 12 082,68 zł. W kasie skarbnika znajduje się 7 633,78 zł, natomiast na koncie – w dniu sprawozdania – 65 231,17 zł. Stan kasy na 31 grudnia 2017 roku, wyniósł: 72 864,95 zł, 150 dolarów, 110 euro.

Dochody stanowiły: dochód z organizowanego festynu strażackiego, Sylwestra, Ogrywanie Moi, sprzedaż kalendarzy, darowizny członków wspierających, sprzedaż samochodu strażackiego marki Liaz (10 500 zł). Koszty, to: utrzymanie Domu Strażaka, udział w uroczystościach na terenie Gminy, udział w kosztach uczestnictwa w zawodach, wyposażenia, naprawa sprzętu, pozyskanie agregatu pompowego, zakup defibrylatora AED.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił członek komisji – Łukasz Bednarczyk. Komisja nie wniosła uwag do prowadzonej książki finansowej, książki pracy OSP oraz rejestru odznaczeń. Udzielając absolutorium zarządowi OSP.

Celami na nowy rok, 2018, przedstawionych przez Kazimierza Saburę oraz Józefa Hyłę.

Komendant OSP, Kazimierz Sabura wstępnie określił zakres działania jednostki, a wśród nich między innymi:  ogrywanie moi, festyn strażacki, Sylwester, zabawy, zawody OSP Gminy Nowy Targ w Nowej Białej, warty przy Grobie Pańskim, odpusy parafialny, odpust w Ludźmierzu, kontynuacja renowacji kuchni Domu Strażaka, udział w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych (drużyny dziewczyn i chłopaków), uporządkowanie terenu za częścią bojową remizy, malowanie oraz częściowy remont remizy OSP.

Naczelnik OSP, Jóżef Hyła przedstawił cele w zakresie bojowym na bieżący rok: hełmy, kominiarki strażackie, rękawice, latarka dla bezpieczeństwa przy hełmie, podręczny sprzed burzący chuligan, zakup pompy głębinowej, ubrania bojowe, węzę pożarnicze (duże braki po ostatnim pożarze), zestaw lamp ostrzegawczych na duży samochód, doposażenie torby medycznej, tlen medyczny, zakup kompresora.

OSP chce prowadzić starania w celu pozyskania średniego samochodu dla jednostki, tak by móc w 2019 roku sfinalizować zakup.

Planowane szkolenia: szkolenie podstawowe (jednostka wzbogaci się o 9 ochotników z uprawnieniami strażackimi), ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne (w trakcie realizacji), szkolenie dla dowódców, uprawnienia dla kierowców, badania lekarskie dla strażaków, ćwiczenia z obsługi defibrillator. Planowane jest przeprowadzenie trzech szkoleń w miejscowości, manewrów gminnych, manewry wraz z OSP Nowa Biała z wykorzystaniem pozyskanego wspólnie agregatu pompowego, zawody OSP i MDP.

O kosztach, wynikających z realizacji zadań własnych Gminy Nowy Targ, mówił Józef Tazik, komendant gminnej straży. W skrócie, prezentowały się następująco: badania techniczne pojazdów strażackich – 384 zł, ubezpieczenie pojazdów – 600 zł, zakup gaśnic – 472 zł , ubrania koszarowe (11 sztuk) 2105 zł, akcesoria strażackie – 308 zł, części do aparatu oddechowych – 278 zł, przegląd zestawu hydraulicznego – 314 zł, legalizacja gaśnic-  240 zł, naprawa syren na remizach OSP – 370 zł, napawa samochodu – 4975 zł, badania kierowców – 800 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na działanie jednostki, z budżetu gminy, wyniosły: 11 004 zł.

Ze środków Rady Sołeckiej zostały zakupione: emblematy strażackie, koszulki i tym podobne – 1290 zł, dwa komplety mundurów – 812 zł, defiblyrator AED – 5076 zł. Suma przekazana z Rady Sołeckiej wyniosła: 7 178 zł.

W trakcie zebrania z podziękowaniami za owocną współpracę wystąpiła kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Bednarczyk oraz Renata Chryc – bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Nowej Białej, która od zeszłego roku, ma swoją siedzibę w budynku remizy OSP.

Stanisław Krzysztofek

Skomentuj teraz!