fbpx

Będzie nowy samochód dla naszych strażaków

Gmina Nowy Targ jest w trakcie rozstrzygania przetargu na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej.

Zakup będzie współfinansowany ze środków Funduszy Sprawiedliwości, którym zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości.

8 listopada dokonano otwarcia złożonych ofert na drodze przetargu nieograniczonego. Swoją ofertę złożyła tylko jedna firma – MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc. Cena brutto zaproponowana przez tę firmę to 838 860 zł. Gmina chciała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 800 000 zł brutto.

Pojazd powinien być fabrycznie nowy i być wyposażony w silnik o mocy minimum 320 KM i spełniającym wymogi czystości spalin Euro6. Wyposażony w kamerę cofania, klimatyzację, lampy przeciwmgielne, radiotelefon cyfrowo-analogowy, ABS.

Jeśli chodzi o zabudowę pożarniczą, powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję i wyposażony w: działko wodno-pianowe typ DWP 16, zbiornik wody o pojemności minimum 4500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, maszt oświetleniowy, wyciągarkę.

Skomentuj teraz!