III Niedziela Wielkanocna » nowabiala24.pl

III Niedziela Wielkanocna

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY
26 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii tak bardzo potrzebnej obecnie, w czasie pandemii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

2. W Polsce obchodzona jest dzisiaj Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

3. W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak pilna jest potrzeba modlitwy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek między kierowcami.

4. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

5. W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

6. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie w czwartek i piątek od godz. 18.00 i codziennie przed Mszą św.

W piątek i w sobotę Msze św. zbiorowe za zmarłych.
Chorych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi i przyjąć sakrament namaszczenia, odwiedzę w sobotę od godziny 9.00. Pozostali chorzy i starsi, korzystając z posługi nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, mogą przyjąć Komunię św. w niedzielę.

W sobotę o godz. 18.00 będzie nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, o godz. 19.00 odśpiewamy Litanię Loretańską, a następnie zostanie odprawiona Msza św.

7. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie po Mszy św. o godz. 19.00 będzie nabożeństwo majowe.

8. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika – 1 maja – będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. W piątek jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

9. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 w języku polskim i o godz. 19.00 w języku słowackim. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

10. W sobotę przypada  doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

11. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

Na Mszy św. o godz. 11.00 przez wstawiennictwo św. Floriana będziemy polecać Bogu naszych zmarłych i żyjących strażaków oraz ich bliskich.

Zaś na Mszy św. o godz. 15.00 będziemy modlić się o światło Ducha Św. dla zdających w czerwcu egzamin dojrzałości. Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszam do wspólnej modlitwy.

12. Planowany termin uroczystości I Komunii św. w naszej parafii (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli)  to niedziela 20 września 2020 roku.

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i proszę do sprzątania z kolejnych domów: Chałupka Marek, Gacek Bronisław, Czubin Marcin, Kurnat Marek.

14. W naszym kościele może przebywać do 20 wiernych, pozostali mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz  kościoła zachowując przepisowe odległości i wszystkie inne rygory bezpieczeństwa.

15. W tym trudnym czasie pandemii nie traćmy ufności w Bożą Opatrzność i bądźmy dla siebie dobrzy.

ks. kanonik Tadeusz Korczak

Komentowanie jest wyłączone.