fbpx

V Niedziela Wielkanocna

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY
10 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię i trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39 rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

3. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla sióstr i braci.

4. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa.  Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowej wiary i przywiązania do Kościoła.

5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. Zachęcam do codziennego odmawiania Litanii Loretańskiej we wspólnocie rodzinnej.

6. Intencja modlitwy różańcowej – ta sama co w kwietniu – o przezwyciężenie pandemii koronawirusa.

7. Dziś druga niedziela miesiąca – Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła.

8. Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i proszę do sprzątania z kolejnych domów: Gnida Sylwester, Bednarczyk Adam, Cerwas Milan, Łojek Sylwester.

9. W trudnym czasie epidemii ufajmy Miłosiernemu Ojcu i nie traćmy nadziei na powrót do normalnego życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i zawodowego.

ks. kanonik Tadeusz Korczak

Intencje Mszy Świętych w nadchodzącym tygodniu: Intencje mszalne: 11 V – 17 V 2020.


Kraków, dnia 9 maja 2020 r.

Czcigodni Księża,
Drodzy Archidiecezjanie,

Przeciwności, z którymi w ostatnich miesiącach zmaga się społeczność światowa, dotykają boleśnie wszystkich bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię. Tym samym jednak owe trudne okoliczności tworzą niezwykłą okazję do zjednoczenia się mimo różnic w pomocy pokrzywdzonym i modlitwie o ustanie epidemii.

W związku z tym Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w imieniu Ojca Świętego Franciszka skierowała do Episkopatów całego świata prośbę, by czwartek, 14 maja 2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. W te duchowe praktyki włączą się także – według własnej wiary i tradycji – przedstawiciele innych religii.

Polecam zatem Czcigodnym Księżom, by ogłosili wiernym Archidiecezji Krakowskiej wspomnianą inicjatywę, a wszystkich – duchownych i świeckich – zachęcam do podjęcia modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania epidemii.

Z serdecznym pasterskim błogosławieństwem.

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

[PDF] Informacja nt. obchodów jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego

Skomentuj teraz!