Bóg zapłać za posługę! » nowabiala24.pl

Bóg zapłać za posługę!

Po trzynastu latach, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej, ksiądz Tadeusz Korczak zmienia parafię. Nasz dotychczasowy proboszcz od 1 lipca pełni posługę w parafii w Niedźwiedziu.

W 2007 roku do Nowej Białej został oddelegowany do posługi duszpasterskie ksiądz Tadeusz Korczak. Urodzony w Żywcu, święcenia kapłańskie przyjął Katedrze Wawelskiej w 1986 roku. Przez 13 lat jako proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej pełnił opiekę nad parafią, prowadził katechezę oraz angażował się w życie naszej małej miejscowości. Teraz przyszedł czas na zmianę parafii i podjęcie nowych wyzwań.

W wyniku zmian personalnych w archidiecezji krakowskiej, które dokonały się początkiem lipca tego roku, ksiądz kanonik Tadeusz Korczak został oddelegowany do posługi w parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu. Zmiana dokonana została na prośbę ks. Tadeusza Korczaka, do której przychylił się biskup krakowski.

Podsumowanie inwestycji dokonanych w trakcie jego posługi znajduje się w ogłoszeniach duszpasterskich z niedzieli 28 czerwca: XIII Niedziela Zwykła.

Przed Nową Białą

Ksiądz kanonik mgr Tadeusz Korczak przed laty pełnił posługę kapłańską jako wikary w parafii w Gaju a następnie w krakowskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski zwanej Arką Pana (w Nowej Hucie). Następnie w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu pełnił funkcję kapelana szpitala w Nowym Targu. Przed objęciem funkcji proboszcza parafii w Nowej Białej, pracował jeszcze w parafii w Wawrzeńczycach.

Bóg zapłać za posługę!

Czcigodny książę Kanoniku, w imieniu własnym oraz czytelników, życzę wszelkiej pomyślności w podejmowanych działaniach w nowej parafii, oraz obfitości łask Bożych! Bóg zapłać!

Stanisław Krzysztofek
nowabiala24.pl


Nowy proboszcz

W naszej parafii posługę duszpasterską i opieką nad parafią od pierwszego lipca pełni ksiądz Zbigniew Kosowski. Wcześniej był wikariuszem w Jabłonce, w parafii Przemieniania Pańskiego.


W galerii zdjęcia z mszy świętych z dnia 28 czerwca, podczas których przedstawiciele naszej parafii, Rady Parafialnej, OSP oraz społeczności naszej miejscowości dziękowali ks. Tadeuszowi Korczakowi za posługę duszpasterską.

fot. Grzegorz Kołodziej

9:00

11:00

Skomentuj teraz!