Witamy nowego proboszcza » nowabiala24.pl

Witamy nowego proboszcza

W niedzielę 12 lipca, w naszej parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej, w trakcie uroczystego obrzędu przywitaliśmy nowego proboszcza – księdza Zbigniewa Kosowskiego.

Przekazania parafii dokonał oddelegowany przez arcybiskupa ksiądz kanonik Józef Bednarczyk, notariusz dekanatu Niedzica. W trakcie uroczystości odczytał on treść dekretu nominującego, a następnie przekazał nowo powołanemu proboszczowi nominację oraz symboliczne klucze do drzwi kościoła.

– Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał chorych i wraz z wami będzie się modlił, gdy będziecie żegnać swoich bliskich zmarłych; pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go otwartym sercem.

Przedstawiciele parafii – Dorota Moś oraz Józef Kurnat, przywitali nowego proboszcza w Nowej Białej w imieniu parafian, zapewniając o wsparciu i modlitwie, a także życząc pomyślności i wytrwałości w pełnieniu posługi.

– Drogi Księże Zbigniewie! W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy Cię z całego serca powitać, w tej wyjątkowej i piękniej świątyni pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Witając Cię jako naszego Proboszcza, zapewniamy, że będziemy Cię wspierać modlitwą, pomocą i pracą w Twojej kapłańskiej posłudze. Życzymy Ci wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, życzliwości ludzkich serc oraz wszelkiego dobra na lata pracy w naszej parafii. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie dla Ciebie siłą w tej posłudze, a Maryja – Matka Kapłanów otacza płaszczem swojej matczynej opieki! Prowadź nas w wierzę ku zbawieniu! Szczęść Boże! – życzyli przedstawiciele parafian.

Ksiądz Józef Bednarczyk przyjął od nowego proboszcza wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania urzędu.

– Obejmując urząd proboszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.

fot. Grzegorz Kołodziej

Skomentuj teraz!