Przyłącze do sieci kanalizacyjnej » nowabiala24.pl

Przyłącze do sieci kanalizacyjnej

Poniżej zamieszczam informacje dotyczącą sposobu przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej w Nowej Białej. Informacja ta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w naszej wsi. Pisownie oryginalna.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. [link]

Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy klient nie wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w Sekcji Utrzymania Sieci w Łopusznej.
Większość mieszkańców Nowej Białej taki wniosek już złożyła i ma wydane warunki techniczne przyłączenia do nieruchomości. Warunki techniczne których termin ważności już upłynął będą przedłużane stosownym zapisem w protokole odbioru kanalizacji sanitarnej.

Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej gdy klient wydane warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed wykonaniem przyłącza ubiegający się o przyłączenie proszony jest o kontakt telefoniczny z Kierownikiem SUST pod nr tel. 512 470 092, celem ustalenia szczegółów wykonania przyłącza. Ponadto należy podpisać załączoną do warunków technicznych umowę przyłączeniowe oraz dostarczyć ją wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego do Sekcji Utrzymania Sieci w Łopusznej.

Po wykonaniu przyłącza ale przed jego zasypaniem prosimy o ponowny kontakt telefoniczny z Kierownikiem SUST pod nr tel. 512 470 092 celem ustalenia terminu odbioru. W możliwie najkrótszym terminie (nie przekraczającym 3 dni roboczych) pracownik PPK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza sprawdzając zgodność z wydanymi warunkami technicznymi. W przypadku, gdy termin ważności warunków technicznych upłynął przed dniem odbioru, konieczna jest weryfikacja, czy nastąpiły jakieś zmiany uniemożliwiające podłączenie nieruchomości na określonych wcześniej warunkach. Potwierdzenie braku takich zmian upoważnia pracownika do przystąpienia do prac odbiorowych i umieszczenia odpowiedniego zapisu w protokole odbioru. innym przypadku ubiegający się o przyłączenie występuje z wnioskiem W o wydanie nowych warunków technicznych. Warunkiem odbioru przyłącza jest złożenie przez ubiegającego się o przyłączenie oświadczenia o wykonaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowiącego załącznik do warunków.”

Skomentuj teraz!