Zmiana proboszcza w Nowej Białej » nowabiala24.pl

Zmiana proboszcza w Nowej Białej

W styczniu 2021 roku doszło do zmiany proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej. Ksiądz Artur Gadocha zastąpił dotychczas sprawującego tę funkcję księdza Zbigniewa Kosowskiego. Oficjalne powitanie nowego proboszcza w parafii miało miejsce w niedzielę 17 stycznia.

Przekazania parafii dokonał oddelegowany przez arcybiskupa ksiądz kanonik Józef Bednarczyk, notariusz dekanatu Niedzica. W trakcie uroczystości odczytał on treść dekretu nominującego, a następnie przekazał nowo powołanemu proboszczowi nominację oraz symboliczne klucze do drzwi kościoła. Ksiądz Józef Bednarczyk przyjął od nowego proboszcza wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania urzędu.

W imieniu parafian, nowego proboszcza parafii w Nowej Białej powitał na mszy świętej o godzinie 9:00 Henryk Moskalik oraz Zofia Mikicka, natomiast o godzinie 11:00 – Dorota Moś i Franciszek Długi.

Nowemu proboszczowi życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji misji duszpasterskiej! Szczęść Boże!

Nowy proboszcz – ksiądz Artur Gadocha

Ksiądz magister Artur Gadocha do naszej parafii został skierowany decyzją arcybiskupa krakowskiego. Wcześniej, od 2018 roku pełnił on posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Barbary w Libiążu.

Ksiądz Arcybiskup, kierując się pilną potrzeba duchowa wiernych, z dniem 17 stycznia mianuje naszego Księdza Artura Gadochę na urząd proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej.

Czytamy w ogłoszeniach parafii św. Barbary w Libiążu

Ksiądz Artur Gadocha pochodzi z parafii Maki Bożej Królowej Polski w Krakowie (Arka Pana na Bieńczycach) święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Co warte wspomnienia, nasz wcześniejszy proboszcz ks. Tadeusz Korczak w tej samej parafii sprawował posługę w latach 1988-1993.
Od 2018 roku, ks. Artur posługę duszpasterską pełnił w parafii św. Barbary w Libiążu. Wcześniej jako wikariusz przebywał między innymi w: parafii św. Stanisława Kostki w Kwaczale (1998-2002 oraz 2014-2018 rok), parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu (2004-2008 rok), parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku.

Dalsze losy księdza Zbigniewa

Ksiądz Zbigniew Kosowski wystąpił z prośbą do arcybiskupa krakowskiego o zmianę miejsca sprawowania posługi, w związku z chęcią odbudowy swojego zdrowia oraz trudnościami z jakimi spotkał się w parafii. Arcybiskup przychylił się do prośby księdza Zbigniewa, przenosząc go do parafii św. Barbary w Libiążu, z której on sam pochodzi.

Do posługi duszpasterskiej w naszej parafii Ksiądz Arcybiskup skierował od dzisiaj Księdza Zbigniewa Kosowskiego, naszego rodaka, którego serdecznie witamy i pragniemy otoczyć życzliwością i modlitewnym wsparciem w powrocie do pełni sił zdrowia.

Czytamy w ogłoszeniach parafii św. Barbary w Libiążu

Ksiądz Zbigniew Kosowski urodził się w 1968 roku i pochodzi z Libiąża. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.

Księże Zbigniewie, życzymy zdrowia, opieki Bożej oraz wszelkiej pomyślności!

Stanisław Krzysztofek
fot. Grzegorz Kołodziej

Zdjęcia z mszy świętej o godzinie 9:00
Zdjęcia z mszy świętej o godzinie 11:00

Komentowanie jest wyłączone.