V Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Targ » nowabiala24.pl

V Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Targ

W sobotę 23 października miał miejsce V Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Targ, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej.

W przeglądzie wzięły udział gospodynie z dwunastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ, prezentując się w dwóch kategoriach: śpiew regionalny i biesiadny oraz scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi.

W kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego jury przyznało następujące miejsca:
1. miejsce – KGW Dursztyn oraz KGW Łopuszna,
2. miejsce – KGW Morawczyna, KGW Ostrowsko oraz KGW Nowa Biała,
3. miejsce – KGW Ludźmierz, KGW Gronków, KGW Harklowa, KGW Rogoźnik.

Natomiast w kategorii, gdzie koła zaprezentowały scenki z życia wsi lub prezentujących zwyczaje i obrzędy regionalne, nagrodzono następujące koła:
1. miejsce – KGW Krempachy,
2. miejsce – KGW Długopole,
3. miejsce – KGW Obidowa.

Uwagi Jury:
Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja składa serdecznie gratulacje umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich Pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu.
W prezentacji grup śpiewaczych śpiew powinien być śpiewany na dwa głosy, nie unisono (jeden głos). Jeżeli długość włosów nie pozwala na uczesanie warkocza lub cuby to panie powinny na głowę założyć chustkę, żeby była zgodność etnograficzna ponieważ uczesanie jest częścią stroju ludowego. Ubiór Pań powinien być dostosowany do wieku i regiony, który prezentują, w formie tradycyjnej bez ubierania wersji współczesnych, stylizowanych takich jak: pasy, koturny, szpilki. Komisja zwraca również uwagę aby Panie zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich). Strój powinien być dostosowany do sytuacji przedstawianej w scence, dzień powszedni – ubranie robocze, codzienne nie odświętne, natomiast strój paradny tylko na święto, ślub, chrzciny itp.
Członkowie komisji zwracają uwagę aby przy tworzeniu scenek teatralnych oraz obrzędowych starać się o jak najlepsze zagospodarowanie sceny w taki sposób aby nie przeszkadzać sobie nawzajem. Aktorzy nie powinni odwracać się tyłem do widowni. Wydarzenia sceniczne powinny być osadzone w konkretnych ramach czasowych.
Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często niewykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia.
Każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

źródło i zdjęcia GOK w Łopusznej

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:965144024311'.

Komentowanie jest wyłączone.