XXXI Święto Gwary Góralskiej » nowabiala24.pl

XXXI Święto Gwary Góralskiej

Podczas tegorocznego Święta Gwary Góralskiej na scenie GOK-u zaprezentowało się 50 uczestników (37 recytatorów oraz 13 gawędziarzy). Przegląd został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych (kat. klas 0-III, kat. klas IV-VI, kat. klas VII-VIII.).

Młodych wykonawców przesłuchiwały dwie komisje oceniające.

Komisja w składzie:
1. Pani Ewa Iwulska
2. Pani Krystyna Dziga,
3. Pani Maria Krzysztofek

po przesłuchaniu 11 recytatorów i 13 gawędziarzy postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas 0–III – gawędy
I miejsce – Maria Pankiewicz z Ostrowska
II miejsce – Alicja Brzyzek z Krempach
III miejsce – Jan Pitoń z Morawczyny
III miejsce – Adrian Waksmundzki z Nowej Białej

Kategoria klas IV-VI – gawędy
I miejsce – Patryk Moczarny z Ostrowska
II miejsce – Kinga Chlebek z Gronkowa
II miejsce – Weronika Łukasz z Krempach

Kategoria klas VII-VIII – gawędy
I miejsce – Emilia Brzyzek z Krempach
II miejsce -Maksymilian Twaróg z Ostrowska
III miejsce – Julia Habas z Morawczyny
III miejsce – Gabriela Michalak z Morwaczyny
wyróżnienie – Wojciech Walasik z Knurowa

Kategoria klas 0–III – wiersze
I miejsce – Natalia Lorenc z Krempach
II miejsce – Lilianna Markowska z Łopusznej
III miejsce – Karolina Sral z Waksmundu
III miejsce – Bartłomiej Szkoda z Harklowej
wyróżnienie – Marysia Ciężobka z Nowej Białej

Komisja w składzie:
1. Pani Wanda Kudasik
2. Pani Ewa Pietrzak
3. Pani Marek Bryja

po przesłuchaniu 26 recytatorów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas IV-VI – wiersze
I miejsce – Zofia Lurka z Pyzówki
II miejsce – Lena Parzygnat z Obidowej
II miejsce – Mikołaj Grabowski z Łopusznej
III miejsce – Anita Parzygnat z Obidowej
III miejsce – Emilia Pacyga z Krempach
wyróżnienie – Nikola Bednarczyk z Nowej Białej
wyróżnienie – Emilia Panek z Ludźmierza

Kategoria klas VII-VIII – wiersze
I miejsce – Oliwia Łojas z Łopusznej
II miejsce – Natalia Ciężobka z Nowej Białej
III miejsce – Natalia Bizub z Krempach
wyróżnienie – Adrian Bigos z Dursztyna
wyróżnienie – Patrycja Habas z Morawczyny

Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Jury pozytywnie oceniło dobór tekstów do wieku uczestników, opanowanie pamięciowe oraz czystość gwary. W kwestii strojów komisja zwróciła uwagę na estetykę wyglądu, poprzez między innymi odpowiednią długość spódnic, wiązanie wstążek przy gorsetach oraz regionalne obuwie.
Jury zaznacza, że należy zwrócić większą uwagę na odpowiednią intonację podczas recytacji, dykcję i poprawną wymowę końcówek. Gwara śpiska w ocenie jury została bardzo ładnie dopracowana. Tylko w niektórych przypadkach uczestnicy zbyt szybko i bez namysłu wypowiadali pewne kwestie, choć zrozumiałe jest, iż przy występie towarzyszy trema.
Słowami Jury, konkurs był na wysokim poziomie, a przede wszystkim cieszy fakt kultywowania gwary wśród dzieci i młodzież.

Źródło: GOK w Łopusznej, FB GOK w Łopusznej

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:965144024311'.

Komentowanie jest wyłączone.