Wielka Sobota 2023 » nowabiala24.pl

Wielka Sobota 2023

W Wielką Sobotę kościoły na całym świecie organizują specjalną liturgię, która ma szczególne znaczenie w obrządku katolickim. Tak też było w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej, gdzie ksiądz proboszcz Artur Gadocha przewodniczył mszy świętej.

Uroczystość rozpoczęła się od obrzędu ognia. Podczas niego wierni zapalili świece przy ogniu, który symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Następnie paschał, czyli świeca symbolizująca Jezusa Chrystusa jako światło świata, został wprowadzony do kościoła. Paschał jest jednym z najważniejszych symboli chrześcijańskiej wiary, ponieważ reprezentuje Chrystusa jako zmartwychwstałego Pana, który jest światłem, które pokonuje ciemność i zło.

Po wprowadzeniu paschału do kościoła, ksiądz przeprowadził specjalną ceremonię, podczas której poświęcono wodę i odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Następnie, na zakończenie mszy świętej, odbyła się procesja rezurekcyjna, w której wzięli udział mieszkańcy z zapalonymi świecami oraz niosący feretrony z obrazami.

Symbolika liturgii Wielkiej Soboty jest bardzo bogata i pełna znaczeń. Obrzędy mają na celu przypomnienie wiernym o zmartwychwstaniu Chrystusa oraz o nadziei na życie wieczne. Wielka Sobota jest więc dniem skupienia i refleksji dla katolików.

We mszy świętej Wielkiej Soboty w dniu 8 kwietnia 2023 roku licznie wzięli udział mieszkańcy wsi Nowa Biała. Wspólnie celebrowali uroczystość, która była dla nich ważnym wydarzeniem religijnym. Dzięki liturgii Wielkiej Soboty, katolicy mają okazję, by jeszcze raz przypomnieć sobie o najważniejszych wartościach swojej wiary, a także podziękować Bogu za miłość i opiekę, którą okazuje nam każdego dnia.

fot. Grzegorz Kołodziej

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:965144024311'.

Komentowanie jest wyłączone.