Wielki Czwartek » nowabiala24.pl

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest jednym z najważniejszych dni w liturgii katolickiej, poprzedzającym uroczystość Wielkanocy.

Rys historyczny dla tradycji Wielkiego Czwartku sięga czasów Jezusa Chrystusa, który tego dnia po raz ostatni zasiadł do wspólnej wieczerzy z apostołami. Podczas tej wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię oraz sakrament kapłaństwa, a także umył nogi swoim uczniom, aby ukazać im, że powinni być gotowi do służby innym.

W Nowej Białej, wiejskiej parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, liturgia Wielkiego Czwartku zgromadziła w kościele bardzo liczne grono wiernych. Mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Artur Gadocha.

Liturgia słowa przypominała o ostatniej wieczerzy Chrystusa z apostołami, a także o męce i śmierci Pana Jezusa. Wierni w milczeniu słuchali pięknych modlitw i refleksyjnych czytań, które ukazywały wagę Wielkiego Czwartku w życiu chrześcijan.

Na zakończenie mszy świętej wierni przyjęli Komunię św., która jest dla katolików najważniejszym sakramentem, ponieważ symbolizuje jedność z Chrystusem oraz z całym Kościołem.

Liturgia Wielkiego Czwartku jest jednym z najważniejszych dni w roku liturgicznym, ponieważ ukazuje miłość i służbę, którą chrześcijanie powinni okazywać innym. Tradycja ta przypomina o męce i śmierci Pana Jezusa, a także o Jego naukach i przykładzie, które powinniśmy naśladować.

fot. Grzegorz Kołodziej

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:965144024311'.

Komentowanie jest wyłączone.