Witaj majowa jutrzenko » nowabiala24.pl

Witaj majowa jutrzenko

W dniu 28 kwietnia 2023 roku w szkole podstawowej w Nowej Białej odbyła się uroczysta okolicznościowa akademia, która miała na celu upamiętnienie 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W trakcie uroczystości uczniowie z klasy ósmej zaprezentowali teksty poetyckie i prozatorskie, które przypominały o pracy i zabiegach stronnictwa patriotycznego, które dążyło do reformy ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się takie jak Mazurek Dąbrowskiego, Mazurek Trzeciego Maja, Polska Flaga, Zgoda Sejmu, Serce w plecaku oraz Przybyli ułani pod okienko. Akcent muzyczny został zainicjowany przez Mazurek Dąbrowskiego.

Organizacja i przygotowanie akademii została powierzona nauczycielom, mgr inż. Annie Słowik oraz mgr. Robertowi Piszczowi, którzy poświęcili wiele czasu i wysiłku w celu stworzenia odpowiedniego programu i zapewnienia odpowiedniej oprawy muzycznej. W szczególności podziękowanie należy się Pani mgr Marcie Łojek za jej znakomite przygotowanie i poprowadzenie oprawy muzycznej, jak również Panu mgr inż. Karolowi Gątkiewiczowi za zainstalowanie sprzętu nagłaśniającego.

Podsumowując, uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja była doskonałą okazją do przypomnienia sobie ważnych wydarzeń historycznych oraz uhonorowania stronnictwa patriotycznego, które dążyło do reformy ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Źródło: SP Nowa Biała

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:965144024311'.

Komentowanie jest wyłączone.