Ostrzeżenie: wyłudzenie pieniędzy metodą na gminę » nowabiala24.pl

Ostrzeżenie: wyłudzenie pieniędzy metodą na gminę

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego informujemy, że takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców.

W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób.

Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową nastąpi na pisemne wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z gminy Nowy Targ, w której montowana będzie dana instalacja OZE. Dodatkowo wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie, chyba że w zawiadomieniu znajdzie się inna informacja.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców aby zwracać się bezpośrednio do urzędu gminy Nowy Targ.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zetknęli się już z takim zdarzeniem – tzn. telefonem z informacją o wpłacie pozostałej części wkładu własnego, o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy Nowy Targ.

Wójt Gminy Nowy Targ
Jan Smarduch

Skomentuj teraz!