EkoSłupek pokaże jakość powietrza » nowabiala24.pl

EkoSłupek pokaże jakość powietrza

Urząd Gminy Nowy Targ zamontował w każdej miejscowości naszej gminy słupki zajmujące się pomiarem zanieczyszczenia powietrza pyłami – smogiem. Rozwiązanie w postaci EkoSłupka AirSensor dostarcza firma E-Gminy Sp. z o.o. W Nowej Białej EkoSłupek został zlokalizowany przed budynkiem Szkoły Podstawowej (ul. Główna).

Sensory w postaci EkoSłupków mierzą takie parametry jak zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10, PM2.5, PM1 i HCHO (Aldehyd mrówkowy, metanal) oraz temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.

Sprawdź aktualne pomiary EkoSłupka dla Nowej Białej: nowabiala24.pl/powietrze

W sumie, na dzień 26 lutego według danych z aplikacji EkoSłupek, na terenie Gminy Nowy Targ znajduje się koło trzynastu słupków, a dokładnie w: Krempachach, Dursztynie, Łupusznej, Harklowej, Knurowie, Szlembarku, Pyzówce, Klikuszowej, Obidowej, Lasku, Krauszowie, Rogoźniku.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Nowy Targ wpisują się w większą strategię urzędu, której celem jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy. Dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców, a także sprawi, iż region będzie postrzegany jako atrakcyjny turystycznie – szczególnie pod względem turystyki zdrowotnej, ekologicznej. Dąży się do tego dzięki realizacji projektów wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne – kotły na biomasę, dofinansowania do instalacji pomp ciepła, solarnych i fotowoltaiki. Gmina stopniowo – w miarę możliwości – wspiera rozbudowę sieci gazowej na terenie gminy. Działaniem wpisującym się w tę strategię jest montaż sensorów i urządzeń mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami, dostarczanych przez firmy Airly i E-Gminy / EkoSłupek.

Dane gromadzone przez sensory można sprawdzać za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

Co oznaczają poszczególne wskaźniki

Jak interpretować kolory oznaczające poziom zanieczyszczenia powietrza smogiem EkoSłupek. BARDZO DOBRY: Jakość powietrza jest bardzo dobra; zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. DOBRY: Jakość powietrza jest zadowalająca; zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń; UMIARKOWANY: Jakość powietrza jest akceptowalna; zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. DOSTATECZNY: Jakość powietrza jest dostateczna; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. ZŁY: Jakość powietrza jest zła; osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.; BARDZO ZŁY: Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
Jak interpretować kolory oznaczające poziom zanieczyszczenia powietrza smogiem EkoSłupek. BARDZO DOBRY: Jakość powietrza jest bardzo dobra; zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. DOBRY: Jakość powietrza jest zadowalająca; zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń; UMIARKOWANY: Jakość powietrza jest akceptowalna; zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. DOSTATECZNY: Jakość powietrza jest dostateczna; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. ZŁY: Jakość powietrza jest zła; osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.; BARDZO ZŁY: Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Skomentuj teraz!