Ogłoszenie: "Majowe sprzątanie Gminy Nowy Targ 2021" » nowabiala24.pl

Ogłoszenie: „Majowe sprzątanie Gminy Nowy Targ 2021”

Organizator: Wójt Gminy Nowy Targ wraz z Radą Gminy
Współorganizatorzy: Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi, Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesi Klubów Sportowych

organizują akcję:
„Majowe sprzątanie Gminy Nowy Targ 2021”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny!

Szczegółowe informacje u Sołtysów

Jeden komentarz

  1. Pingback: Wielkie porządki! » nowabiala24.pl