Trwa budowa chodnika na ul. Obłazowej » nowabiala24.pl

Trwa budowa chodnika na ul. Obłazowej

Na ulicy Obłazowej w Nowej Białej rozpoczęły się wyczekiwana od lat budowa chodnika wzdłuż ruchliwej drogi. Już co najmniej 20 lat temu mówiło się o planach na realizację tej inwestycji. W 2017 roku Powiatowy Zarząd Dróg Przystąpił do zaprojektowania tej inwestycji.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Koszt prac

Końcem listopada 2023 roku, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę odcinków dróg powiatowych nr 1651K, 1669K, 1645K1. W zakresie części III, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska, wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, która uzyskała maksymalną ilość punktów według kryteriów oceny ofert.

Wykonawca (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ DUDA” Grażyna Duda) zobowiązał się do zrealizowania inwestycji za kwotę 891 170,36 zł brutto.

Finansowanie

Prace dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całkowita inwestycji, to 89 1170,36 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 712 936,00 złotych. Pozostała kwota (178 234,36 zł) finansowana jest ze środków własnych Urzędu Gminy Nowy Targ oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Zakres prac

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr K1645 Nowa Biała – Białka Tatrzańska prowadzona jest na odcinku od km 0+693,00 do 1+430,47. Prace polegają na wykonaniu poszerzenia jezdni do 6 metrów, a na łukach jezdni do 6,35 metra. Na końcu odcinka objętego pracami jezdnia będzie zwężona do 5,5 metra (taką szerokość ma tam istniejąca już droga).

Wzdłuż lewej krawędzi jezdni (wschodnia strona) zaprojektowano chodnik o szerokości dwóch metrów. Zostaną również przebudowane zjazdy indywidualne na posesje. Zostanie wykonana również grawitacyjna kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wodę z przebudowywanej drogi.

fot. Staszek Krzysztofek
zdjęcia z 19 lutego 2024 roku

Odnośniki:
1. Postępowanie przetargowe PZD-ZP.261.24.2023: Postępowanie: Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1651K, 1669K, 1645K – Platforma Zakupowa (rozstrzygnięcie przetargu, dokumentacja projektowa);
2. Informacje o współfinansowaniu prowadzonych prac: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska w km od 0+698,76 do km 1+122,00 w miejscowości Nowa Biała, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Komentowanie jest wyłączone.