Wyszukiwanie: Kulturalne

Antologia poezji Spiskiej- „Po spisku i o Spiszu”

Prezentacja tej książki odbyła się 14 lutego 2010r.Jest to zbiór wierszy zebranych i opracowanych przez Marię Waniczek z Niedzicy, który gromadzi dorobek wielu poetów ze Spisza. Publikacja została dofinansowana ze środków unijnego programu Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, Działanie 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek wsparła GS Bukowina Tatrzańska, realizując przedsięwzięcie przy współpracy…